Obvezni kolegij za studente prvog semestra indologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35949
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski