Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118102
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski