Kolegij kontekstualizira natpise kao prvorazredni povijesni izvor s naglaskom na primjerima iz latinske epigrafije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51123
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski