Uz dva predavanja, povijest pismenosti i fonologiju, studenti kolegija Staroslavenski jezik sudjeluju i na seminarima, gdje se ponajprije svladava transliteracija ćiriličkih tekstova i morfologija staroslavenskoga jezika. 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35955
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski