Kolegij uvodnog tipa obrađuje poljsku političku, društvenu i kulturno-umjetničku povijest. Stječu se znanja o ključnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenoga poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Na temelju stečenih znanja, želi se postići dublja zainteresiranost za nastavak studija polonistike i praćenje recentnih društveno-političkih i kulturnih događaja u Poljskoj.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35894
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski