Kolegij obrađuje političke, društvene, kulturne i književne predodžbe Srednje, odnosno, iz poljskog očišta, Srednjoistočne Europe. Studenti na temelju uvida u predmetnu i književno-teorijsku literaturu analiziraju djela u kojima se pojavljuju teme i problemi karakteristični za srednjoeuropski prostor, pri čemu se poljska književnost sagledava u nadnacionalnom kontekstu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160796
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski