Radionica: Pretraživanje akademskih baza podataka (modul transfernih/generičkih vještina)

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski