Kolegij upoznaje studente s osnovnim paradigmama poljske i svjetske književnokritičke i književnoznanstvene misli. U praktičnom dijelu bavi se mogućnostima implementacije navedenih metodologija u individualnom radu studenata, odnosno priprema studente za pisanje diplomskog rada iz područja poljske književnosti ili kulturoloških studija.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117651
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski