Kolegij sadrži opis uvjeta razvoja poljske književnosti od kraja 19. do prvih desetljeća 21. stoljeća, pregled književnih pravaca i najvažnijih pojava te obuhvaća analize i interpretacije najvažnijih djela poljske književnosti u tom razdoblju. Obrazlaže se i problematizira periodizacija književnosti, tumače se specifični književnopovijesni i poetički termini. Povijest književnosti promatra se ne samo u aspektu autora i njihovih književnih opusa, nego i s genološkog motrišta te u širem socio-kulturnom okviru.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52585
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski