Na kolegiju se čitaju kraći novinski članci na kineskom jeziku različite tematike, a vezani za zbivanja u Kini i svijetu. Cilj kolegija je uvježbati čitanje i razumijevanje tekstova koji sadrže priličan broj nepoznatih riječi i struktura, usvojiti vokabular relevantan za aktualna zbivanja, kao i vježba pisanja kratkih odlomaka povezanih s tekstovima. 


Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni