Uvod u kritičko-teorijsku poziciju u okviru pedagogije te kritičko-pedagogijska analiza europskih obrazovno-razvojnih strategija.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184257
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski