Kolegij obuhvaća povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasove, glasovne promjene, izgovor i naglasak; u okviru morfologije obrađuje se imenska i glagolska fleksija; u okviru sintakse obrađuje se sintaksa padeža, sintaksa konstrukcija, sintaksa rečenica i sintaksa diskursa; obrađuju se, gramatički analiziraju i prevode na hrvatski lakši latinski tekstovi.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36889
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski