Svrha kolegija jest upoznati studente s osnovama osteologije čovjeka te sa specifičnostima prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih nalazišta u Hrvatskoj. Studenti koji uspješno apsolviraju kolegij stječu osnovna znanja o antropologiji koja obuhvaćaju razlikovanje između loše uščuvanih i fragmentiranih ljudski i životinjski ostataka, razlikovanje arheoloških od forenzičnih slučajeva i određivanje spola nepoznatih ostataka te starosti u trenutku smrti. Studenti također stječu znanja o morfološkim varijabilnostima u ljudskom kosturu i zubima te načinu na koji se one mogu koristiti za osobnu identifikaciju u slučajevima kada DNA analize nisu moguće. Studenti će također naučiti važne vještine koji će im pomoći da razlikuju postmortalne od peri- i ante- mortalnih trauma te da odrede broj i smjer trauma na osteološkom materijalu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117927
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski