Nastojat će se ukazati na prometnu povezanost i umreženost hrvatskoga prostora unutar lokalnih, ali i širih regionalnih i europskih komunikacijskih okvira dvadesetih i tridesetih godina prošloga stoljeća. Upravo su u prošlome stoljeću završeni neki strateški iznimno značajni prometni pravci koji su spojili panonski i mediteranski prostor te su u bitnome pridonijeli integraciji čitavoga  hrvatskog prostora (tzv. Lička pruga, Podravska pruga). Pritom će naglasak biti stavljen na načine i vrstu putovanja, odnos prema vremenu, okolišu i naseljima, doživljajima i impresijama samih putnika itd. Posebno će u obzir biti uzeti i svi aspekti turizma koji su osobito pogodovali širenju i afirmaciji kulture putovanja u 20. stoljeću. U tome smislu istraživat će se memoarska građa, putopisni zapisi, novinski izvještaji i reportaže, kao i brojni filmski zapisi koji se nalaze pohranjeni u Kinoteci Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, muzejima, privatnim ostavštinama itd. Nastojat će se, među ostalim, revitalizirati važnost i značaj obiteljskih filmova (obitelj Deutsch-Maceljski, Paspa itd.) koji su snimani tijekom međuratnog razdoblja, a u kojima su zabilježeni različiti hrvatski krajevi, kao i zemlje u koje se rado i često putovalo (Italija, Austrija, Mađarska, putovanje Mediteranom, u prekooceanske zemlje itd.)


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184273
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski