Diplomska radionica srednjovjkovnog modula istraživačkog smjera diplomskog studija povijesti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117674 - 124431
Broj ECTS bodova: 7