Studenti upoznaju ključne elemente koji čine nastavu inih jezika kao i čimbenike koji na nju utječu. Upoznaju kategorije analize nastave inih jezika i aspekte promatranja nastave. Stječu osnovna znanja i vještine za samostalno planiranje, izvođenje i analizu nastave njemačkoga kao inoga jezika.

 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117546
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski