Studenti upoznaju temeljnu stručnu terminologiju s područja didaktike i metodike njemačkoga kao inoga jezika. Upoznaju suvremene teorije o usvajanju i poučavanju inih jezika. Osposobljavaju se za razumijevanje procesa usvajanja, obrade i uporabe inih jezika. Kritički promišljaju čimbenike koji utječu na ovladavanje njemačkim kao inim jezikom.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117557
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski