Upoznavanje s najvažnijim tendencijama u suvremenim frankofonim kinematografijama, njihovim istaknutim predstavnicima i reprezentativnim ostvarenjima. Cilj je također da studenti ovladaju sposobnošću samostalne analize filmske cjeline kao i filmskog vrednovanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198909
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski