Kolegij Francuski jezik za akademske potrebe 1 (treća godina učenja) održava se za studente preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju nivo znanja iz jezika A2.

Šifre kolegija za preddiplomski studij su:

1. Francuski za ak. potrebe 1  (78163)

2. Francuski za ak. potrebe 3  (78169)

Šifre kolegija za diplomski studij su:

1. Francuski jezik za ak. potrebe 1 (117940)

2. Francuski jezik za ak. potrebe 3 (117941)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78163
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski