Kolegij Sustavna pedagogija analizira osnovne aspekte odgoja s pedagogijskog, antropologijskog, filozofijskog, sociologijskog i psihologijskog stajališta. Polazi od određenja pedagogije, njezinog predmeta i područja istraživanja, upoznaje studente s pedagogijskim disciplinama i granama. Središte interesa su pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti. Pedagoški odnosi između dionika odgojno-obrazovnog procesa obrađuju se s interakcijsko – komunikacijskog utemeljenja.Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 120085
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski