Unutar kolegija obradit će se osnovni motivi Ungarettijeve i Montaleove poezije te dati uvid u širi, društveno-politički i kulturno-umjetnički kontekst Italije u razdoblju u kojem nastaju i izlaze njihove prve zbirke. Na seminarskim čitanjima, pojedinačnim i zajedničkim, provjeravat će se i utvrđivati poznavanje i mogućnost interpretacije Ungarettijevih i Montaleovih pjesama obrađivanih na predavanjima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51205
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski