Na kolegiju će se razmatrati složen odnos između estetike i ideologije u hrvatskoj dopreporodnoj književnosti, i to ponajprije kroz čitanje odabranih tekstova, uglavnom iz 16. i 17. stoljeća. Kolegij nije dominantno teorijski koncipiran, pojmovi estetike i ideologije shvaćaju se prilično široko, a njihova se teorijska obrazloženja primjenjuju instrumentalno, u sklopu integralnih, pažljivih čitanja književnih djela.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 77909
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski