Osnove staroslavenskoga jezika izborni je kolegij za studente preddiplomskih studija češkoga i slovačkoga jezika i književnosti. Njegov je cilj upoznati studente s temeljima općeslavenske jezične, pismovne i književne kulture, s prvim prijevodima na slavenski jezik, kako bi na temelju toga znanja razumjeli i početke nacionalne baštine. Na temelju toga znanja (prema kojemu se rekonstruira i praslavenski jezik) u daljnjem studiranju moći će se nadograđivati znanja iz povijesti hrvatskoga, češkoga i slovačkoga jezika.


Nositelji kolegija: dr. sc. Mateo Žagar, red. prof.; dr. sc. Tanja Kuštović, doc.

Izvođači kolegija: dr. sc. Mateo Žagar, red. prof.; dr. sc. Tanja Kuštović, doc., dr. sc. Ivana Eterović

ECTS-bodovi: 5


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184249
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski