Uvid u povijesni razvoj i civilizacijske specifičnosti Brazila kao najveće, najmnogoljudnije i najekspanzivnije luzofonske zemlje. Objašnjenje i pomoć u prepoznavanju kulturnih i civilizacijskih pojava odlučujućih za formiranje brazilskog identiteta nekad i danas.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77979
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski