Diplomska radionica I priprema polaznike i polaznice za definiranje teme i izradu sinopsisa diplomskog rada.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 205265
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski