Izborni kolegij za studente poslijediplomskog doktorskog studija psihologije. Cilj kolegija je upoznavanje s teorijskim pretpostavkama, uvjetima primjene te postupcima provedbe osnovnih multivarijatnih metoda za analizu podataka.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski