Kroz kolegij upoznaju se metode provođenja tehnoloških, tipoloških, funkcionalnih i petrografskih analiza u cilju stjecanja teoretskih i praktičnih znanja o načinima proizvodnje i korištenja kamenih izrađevina.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117477
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski