Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim teorijskim, metodološkim i sadržajnim pretpostavkama za istraživanje u znanstvenom polju političke antropologije. Provedba osnovnog cilja kolegija podrazumijeva: 1. bazično konceptualno definiranje i iscrtavanje fenomena društvene moći u različitim kulturama, 2. upoznavanje s različitim teorijskim i metodološkim razinama pristupa fenomenu politike 3. pregled istraživanja u okviru kulturne antropologije i etnologije, 4. kritičko i metateorijsko problematiziranje fenomena politike na teorijsku i istraživačku praksu etnologije i kulturne antropologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117923
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski