Konzultacije se održavaju četvrtkom od 18 do 18,45 (po potrebi i duže).

Molim da se prethodno najavite mailom na adresu rraunic@m.ffzg.hr 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125880
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: zimski