Pregled povijesti srednjeg vijeka kao u uvod u proučavanje arheologije srednjega vijeka. U seminarima će se obrađivati Rimsko Carstvo, Slobodna Germanija, Skitija i unutrašnja Azija u vrijeme početka velike seobe naroda oko 400. godine. Posebna pozornost posvetit će se zbivanjima u srednjoj Europi, kasnoantičkim starosjediocima, novopridošlim Germanima te procesima koji su doveli do razvoja i oblikovanja njihove kulture. U žarištu interesa našeg proučavanja bit će kasnoantička visinska naselja i utvrde te pojedina antička naselja s neprekinutim kontinuitetom koja nam pružaju ponajviše podataka o novom dobu. Isto tako velika pozornost posvetit će se studiranju preostataka materijalne kulture i kulture pokapanja Germana na rijetkim istraženim grobljima u provincijama Panoniji, Dalmaciji, Noriku te Italiji.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51126
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski