Sadržaj kolegija pruža uvid u temeljne aspekte procesa usvajanja drugog jezika: od teorija usvajanja drugog jezika, ulozi inputa i interakcije, međujeziku, utjecaju prvoga jezika na proces usvajanja drugog jezika, o dvojezičnosti i individualnim razlikama u usvajanju drugog jezika.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117622
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski