Kolegij daje uvid u temeljne teorije relevantne za učenje stranoga jezika u ranoj školskoj dobi: J. Piaget, P. Guberina, L. Vygotskij. Prikazuju se djetetove mogućnosti i ograničenja u usvajanju stranoga jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja. Prikazuju se dosadašnja istraživanja u tom području, osobito u hrvatskome obrazovnom kontekstu (projekt ranoga učenja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog od 1991. - 2001.). 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118010
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski