Dobrodošli na stranicu za prijavu na tjedan karijera "Karijera bez barijera" - ciklus radionica i individualnog karijernog savjetovanja!

Na ovoj stranici se možete prijaviti na jednu ili više radionica i/ili individualno karijerno savjetovanje.  Tjedan karijera namijenjen je razvoju karijernih vještina i zapošljivosti studenata FFZG-a preddiplomskih i diplomskih studija svih studijskih grupa. Ove aktivnosti izvode se metodom društveno korisnog učenja u sklopu kolegija Upravljanje karijerom (Odsjek za psihologiju), u suradnji sa Centrom za razvoj karijere FFZG-a.
Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 184952
Semestar: zimski