POJAŠNJENJE : Seminar o opusu Marguerite Duras. 

NAPOMENA : Riječ je o kolegiju dr.sc. Ingrid Šafranek, red.prof. u miru, koji je u međuvremenu izbrisan, no dr.sc. Nenad Ivić, red.prof. i dr.sc. Maja Zorica, doc., mole da se ponovno aktivira kolegij kako bi mogli ispitati studente koji su slušali kolegij kod profesorice Šafranek, no nisu ga položili.

Pretpostavlja se da postoji više studenata u ovoj situaciji (dosada se svakom javio jedan), pa bismo molili da nam date ovlasti kako bismo mogli riješiti situaciju i ispitati studente preko BBB-a. 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81533
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski