Svrha kolegija je upoznati studente s istraživanjima invaliditeta u humanističkim znanostima te s mehanizmom tvorbe identiteta posredovanog umjetničkim reprezentacijama. U tom smislu će se razmatrati međuodnos tri ključna koncepta: pripovijedanje / identitet / invaliditet.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni