Istraživački seminar na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni