Cilj je kolegija upoznati studente s glavnim problemima analitičk filozofije jezika, kritički promatrati najznačajnije teorije jezičnih fenomena te navesti i procijeniti prigovore tim teorijama. Pokazati različite pravce razvoja filozofije jezika prema logici, lingvistici, kognitivnim znanostima i umjetnoj inteligenciji.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51270
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni