Kolegij istražuje odnos epistemologije, psihoanalize i teorije rodnog identiteta.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131761
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski