Kolegij istražuje odnos dijaloške i analitičke metode u filozofiji, od antičke filozofije do suvremenosti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86783
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski