Cilj je kolegija analizirati i istražiti Wittgensteinov Tractus Logico-Philosophicus s naglaskom na jezičnu analizu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198875
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni