Jezična analiza stručnog teksta, tehnike čitanja teksta od čitanja radi općeg razumijevanja do detaljnog iščitavanja. Predviđanje sadržaja teksta na temelju ranije stečenog znanja. Razlučivanje osnovne ideje teksta od sporednih detalja. Uočavanje načina iskazivanja suprotnosti, uvjeta, uzroka, posljedice, zaključaka i sl.Pisanje sažetaka stručnih tekstova uz isticanje ključnih riječi. Usmena izlaganja na stručne teme. Utjecaj kulturološkog aspekta na jezik struke.
Kolegij se izvodi i na diplomskom studiju pod ISVU šifrom 78162.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 117942
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski