Mentorske konzulatacije omogućavaju komunikaciju i pomoć pri izradi diplomskih radova, ali su otovrene i za pitanja vezana uz nastavu Filozofije politike i Metodike nastave filozofije, pripadajućih seminara odnosno nastavne prakse.

Ovaj se kolegij izvodi i na preddiplomskom i na diplomskom studiju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125878
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: zimski