Student će nakon odslušanih predavanja razviti znanje i vještine iz ključnih područja upravljanja informacijskim institucijama

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215521
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni