Uvodni dio kolegija posvećen je pitanjima periodizacije starijih razdoblja europske književnosti, antike i srednjovjekovlja. Kolegij tematizira odnos narodne i umjetničke književnosti, status autora, socijalne funkcije literature, te poetička i retorička načela razdoblja. Daje se pregled dominantnih srednjovjekovnih književnih vrsta, s naglaskom na pitanja tradiranja antičkih žanrova i stvaranje autohtonih srednjovjekovnih vrsta. Uz ep i roman, posebno se bavi   malim narativnim oblicima, poput egzempla, parabole, bajke, basne, šale, kao i temama groteske i fantastike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 145538
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni