Kolegij je posvećen analizi tekstova koji se bave temom egzila, migracija i dijaspora, odnosno, oblikovanjem književnih tekstova i svjedočanstava nastalih tim okolnostima.  Osnovni slijed kolegija je općepovijesno kronološki, s uvedenim relevantnim teorijskim pristupima. Korpus tekstova tako, s jedne strane uključuje biblijski narativ o egzodusu, Ovidijeve stihove, Danteovo i Hugoovo biografsko iskustvo, a s  druge strane se posvećuje književnim tekstovima 20.-og i 21.-og stoljeća  koji pokazuju aspekte globalnih migracija. Teorijski izvori vezani su uz književnu i kulturalnu teoriju.

 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184238
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni