Studenti će upoznati i analizirati djela najvažnijih talijanskih filozofa i u širi kontekst epoha u kojima su živjeli i stvarali.

Pogled na svijet talijanskih filozofa u kronološkom slijedu omogućit će im šire poznavanje talijanske povijesti, kulture i umjetnosti .

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131892
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni