Na kolegiju se predaju osnove gramatičkog ustroja svahilija uz tipološku poredbu s drugim svjetskim jezicima. Poanta kolegija je da se studenti preko jednog neindoevropskog jezika upoznaju s jezičnom raznolikošću.

Ovaj kolegij izvodi se i na preddiplomskom studiju i na diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64169
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni