Kolegij nastoji upoznati studente s teorijskim okvirima i metodama analize reklamnih tekstova u suvremenoj semiotici marketinga. Nastoji se dati uvid u analitičke pristupe narativnim strukturama i retoričkim tehnikama u kreiranju reklamnoga teksta. Promatraju se načini kreiranja specifičnih identiteta brendova, njihova komunikacija s ciljanim tipovima potrošača, načini internalizacije vrijednosti i nazora koje brendovi promoviraju i njihova motivacija.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215607
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni