U kolegiju bi se opisali glavni tokovi romantičke proze u europskim okvirima uz osvrt na različite predromantičke impulse (Rousseau, Sturm und Drang, gotski roman...). Težište bi isprva bilo stavljeno na izmijenjenu funkciju književnosti i imaginacije (temelji romantičke poetike, romantička teorija i praksa), a zatim na pojedine žanrove romantičke proze (roman, novela, umjetnička bajka, ispovijesti, manifesti, poetska proza) kao i na bitno izmijenjen odnos prema žanru. Uloga romantičke ironije. Metatekstualnost i auotoreferencijalnost u romantizmu. Pripovjedač i lik u romantičkoj prozi. Odnos romantičke proze prema drugim književnim vrstama u romantizmu.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125622
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni