Kolegij je općepovijesnoga i teorijskoga karaktera. U prvom dijelu kolegija objasnile bi se književnopovijesne  okolnosti i kulturni okvir u kojem je došlo do promjene u tretmanu stihovne forme (do prelaska s vezanoga na slobodni stih), a zatim bi se opisale glavne etape nastanka i širenja slobodnoga stiha. Slobodni stih i pjesničke poetike modernizma (odnos najvažnijih autora prema slobodnom stihu). Počeci slobodnoga stiha u hrvatskoj poeziji. U drugom dijelu kolegija pokušat će se sredstvima suvremene stihološke analize teorijski objasniti slobodni stih i njegov odnos prema vezanom stihu kao i prema starijim nepravilnim stihovima. Odnos stiha i proze u razdoblju modernizma. Pjesma u prozi kao granična forma.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 50874
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni